Vangid 1.1

Postitusaeg: september 2015

Loetelu uuendusega kaasnenud parandustest:

• Rotte ei teki õhušahtide puhtaks tapetud kohtadesse tagasi.

• Hämarast koopast ei saa kaevandusvarustust võtta ja lahkuda ilma kõduneva vangiga vestlemata.

• Arabella õhutamine kõduneva vangi juures mõjutab Arabella suhtumist.

• Pikutamine sektor G-s taastab väikese hulga elusid.

• Anja surma juhtimise korral naerab Mužarim ainult ühe korra, mitte aina otsast peale.

• Revolvri ja enamuste püstolite kirjeldusest on eemaldatud eksitav viide shortbow kohta.

• Tagatud, et Mužarimi värava ja Sektor G sissepääsu juures ei jää vestlus kaaslasega vahele.

• Parandatud sõnastusi ja näpukaid mitmetes vestlustes.

• Antonil märkmikku on võimalik enda valdusesse saada vaid juhul, kui ta on kaaslaseks valitud.

• Mužarim põrgus algavad mitmed vestlused automaatselt.

• Ohvitserikaart toimib ka ametikaardina.

• Kaevandusvarustuse kasutamise juhend tõstetud sektor C valvelaua juurest kaevandusvarustuse leiukoha juurde.

• Teatud kriitilised esemed on tehtud puruks peksmise kindlaks.

• Parandatud harva esinev viga hämarasse koopasse jõudmise mõistatuses.

• Katkine tool annab nüüd boonust rünnakule ja trahvi kaitsele. Varasemalt andis boonust kaitsele, mis aga ei kuhjunud kuulivesti boonusega.

• Sektor B tualettruumidesse lisatud paneel uste seestpoolt avamiseks.

• Kaaslane rõhutab Roderiku vestluses ilmneva valiku tähtsust.

• Eemaldatud liigselge vihje karstialade labürindi läbimiseks.

• Lisatud versiooni dokument.

• Parandatud kood, mis aitab mängul efektiivsemalt tuvastada, kas kaaslane on surnud või kui ei, siis tema suhtumist tegelasse.

• Vähendatud Anja päästmiseks vajaliku toidu kogust.

• Parandatud viga, kus õhušahtide varingu põhjakülge pidi ei saanud üles ronida.